Tagfelvétel

Egyesületünkbe rendes tagként szeretettel várunk minden komondor és kuvasz tartót, tenyésztőt. Pártoló tagként pedig minden támogatót, érdeklődőt az általunk gondozott fajták iránt. A tagfelvétel menete a következő:

1. Tagfelvételi kérelem letöltése, kitöltése, aláírása

2. Tagdíj befizetése

Tagsági díj összesen 13.000,- Ft, mely tartalmazza a MEOESz szövetségi kártya díját (4.000,- Ft). Már meglévő MEOESz szövetségi kártya esetén a tagsági díj 9.000,- Ft. Pártoló tag tagsági díja 5.000,- Ft. A díjat az Egylet bankszámla számára kérjük elutalni:

Magyar Komondor és Kuvasz Egylet      K&H Bank   10403507-50526888-76721009

3. Kitöltött, aláírt tagfelvételi kérelem elküldése

A kérelmet postán a 7536 Patosfa, Fő u. 75/b címre és szkennelve a mkkegylet@gmail.com címre kérjük elküldeni. Valamint kérjük, hogy csatolja egy származási lap másolatát mely igazolja, hogy egy komondor vagy kuvasz tulajdonosa a belépni szándékozó, ellenkező esetben csak pártoló tagja lehet Egyletünknek. 

Újdonság, hogy 2021 évtől a szövetségi kártya az eddigiektől eltérően már nem a jól ismert papír alapú, hanem a MEOE Szövetség online felületén való regisztrációt követően PDF formátumban letölthető kártya lesz, amit e-mailben tudunk majd megküldeni tagjaink részére.

Az online kártyákat első körben a tagok maguk tudják aktiválni, amennyiben regisztráltak a MEOE Szövetség online rendszerében. Természetesen, kérésre, egyesületünk is elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt.